Działka Nr działki Powierzchnia
Dzialka nr 1 404/1 1840 m kw.
Dzialka nr 2 404/2 1597 m kw.
Dzialka nr 3 404/3 1481 m kw.
Dzialka nr 4 404/4 1819 m kw.
Dzialka nr 5 404/5 2107 m kw.
Dzialka nr 6 404/6 2051 m kw.
Dzialka nr 7 404/7 2751 m kw.
Dzialka nr 8 404/8 2229 m kw.
Dzialka nr 9 404/9 1738 m kw.
Dzialka nr 10 404/10 1740 m kw.
Dzialka nr 11 404/11 1482 m kw.
Dzialka nr 12 404/12 1349 m kw.
Dzialka nr 13 404/13 1454 m kw.
Dzialka nr 14 404/14 1449 m kw.
Dzialka nr 15 404/15 1436 m kw.
Dzialka nr 16 404/16 1195 m kw.
Dzialka nr 17 404/17 1203 m kw.
Dzialka nr 18 404/18 1148 m kw.
Dzialka nr 20 404/20 1176 m kw.
Dzialka nr 21 404/21 1504 m kw.
Dzialka nr 22 404/22 1358 m kw.
Dzialka nr 23 404/23 1051 m kw.
Dzialka nr 24 404/24 1050 m kw.
Dzialka nr 25 404/25 1050 m kw.
Dzialka nr 26 404/26 1169 m kw.
Dzialka nr 27 404/27 1180 m kw.
Dzialka nr 28 404/28 1158 m kw.
Dzialka nr 29 404/29 1176 m kw.
Dzialka nr 30 404/30 1176 m kw.
Dzialka nr 31 404/31 1084 m kw.
Dzialka nr 32 404/32 1063 m kw.
Dzialka nr 33 404/33 1051 m kw.
Dzialka nr 34 404/34 1050 m kw.
Dzialka nr 35 404/35 1050 m kw.
Dzialka nr 36 404/36 1050 m kw.
Dzialka nr 37 404/37 1188 m kw.
Dzialka nr 38 404/38 1218 m kw.
Dzialka nr 39 404/39 1218 m kw.
Dzialka nr 40 404/40 1218 m kw.
Dzialka nr 41 404/41 1218 m kw.
Dzialka nr 42 404/42 1218 m kw.
Dzialka nr 43 404/43 1218 m kw.
Dzialka nr 44 404/44 1636 m kw.
Dzialka nr 45 404/45 1634 m kw.
Dzialka nr 46 404/46 1200 m kw.
Dzialka nr 47 404/47 1218 m kw.
Dzialka nr 48 404/48 1218 m kw.
Dzialka nr 49 404/49 1219 m kw.
Dzialka nr 50 404/50 1219 m kw.
Dzialka nr 51 404/51 1218 m kw.
Dzialka nr 52 404/52 1219 m kw.
Dzialka nr 53 404/53 1218 m kw.
Dzialka nr 54 404/54 1216 m kw.
Dzialka nr 55 404/55 1128 m kw.
Dzialka nr 56 404/56 1200 m kw.
Dzialka nr 57 404/57 1218 m kw.
Dzialka nr 58 404/58 1218 m kw.
Dzialka nr 59 404/59 1218 m kw.
Dzialka nr 60 404/60 1218 m kw.
Dzialka nr 61 404/61 1218 m kw.
Dzialka nr 62 404/62 1218 m kw.
Dzialka nr 63 404/63 1218 m kw.
Dzialka nr 64 404/64 1216 m kw.
Dzialka nr 65 404/65 1200 m kw.
Dzialka nr 66 404/66 1200 m kw.
Dzialka nr 67 404/67 1218 m kw.
Dzialka nr 68 404/68 1218 m kw.
Dzialka nr 69 404/69 1218 m kw.
Dzialka nr 70 404/70 1218 m kw.
Dzialka nr 71 404/71 1218 m kw.
Dzialka nr 72 404/72 1218 m kw.
Dzialka nr 73 404/73 1218 m kw.
Dzialka nr 74 404/74 1216 m kw.
Dzialka nr 75 404/75 1199 m kw.
Dzialka nr 76 404/76 1171 m kw.
Dzialka nr 77 404/77 1183 m kw.
Dzialka nr 78 404/78 1161 m kw.
Dzialka nr 79 404/79 1176 m kw.
Dzialka nr 80 404/80 1177 m kw.
Dzialka nr 81 404/81 1001 m kw.
Dzialka nr 82 404/82 1114 m kw.
Dzialka nr 83 404/83 1218 m kw.
Dzialka nr 84 404/84 1219 m kw.
Dzialka nr 85 404/85 1218 m kw.
Dzialka nr 86 404/86 1218 m kw.
Dzialka nr 87 404/87 1219 m kw.
Dzialka nr 88 404/88 1218 m kw.
Dzialka nr 89 404/89 1219 m kw.
Dzialka nr 90 404/90 1249 m kw.
Dzialka nr 92 404/92 1177 m kw.
Dzialka nr 93 404/93 1069 m kw.
Dzialka nr 94 404/94 1191 m kw.
Dzialka nr 95 404/95 1060 m kw.
Dzialka nr 96 404/96 1219 m kw.
Dzialka nr 97 404/97 1219 m kw.
Dzialka nr 98 404/98 1218 m kw.
Dzialka nr 99 404/99 1219 m kw.
Dzialka nr 100 404/100 1218 m kw.
Dzialka nr 101 404/101 1730 m kw.
Dzialka nr 102 404/102 1172 m kw.
Dzialka nr 103 404/103 1213 m kw.
Dzialka nr 104 404/104 1218 m kw.
Dzialka nr 105 404/105 1176 m kw.
Dzialka nr 106 404/106 1310 m kw.
Dzialka nr 107 404/107 1135 m kw.
Dzialka nr 108 404/108 1135 m kw.
Dzialka nr 109 404/109 1135 m kw.
Dzialka nr 110 404/110 1135 m kw.
Dzialka nr 111 404/111 1135 m kw.
Dzialka nr 112 404/112 1254 m kw.
Dzialka nr 113 404/113 1278 m kw.
Dzialka nr 114 404/114 1121 m kw.
Dzialka nr 115 404/115 1135 m kw.
Dzialka nr 116 404/116 1135 m kw.
Dzialka nr 117 404/117 1112 m kw.
Dzialka nr 118 404/118 1039 m kw.
Dzialka nr 119 404/119 1482 m kw.
Dzialka nr 120 404/120 1715 m kw.
Dzialka nr 121 404/121 1680 m kw.
Dzialka nr 122 404/122 1703 m kw.
Dzialka nr 123 404/123 1804 m kw.
Dzialka nr 124 404/124 1989 m kw.
Dzialka nr 125 404/125 2007 m kw.
Dzialka nr 126 404/126 1679 m kw.
Dzialka nr 127 404/127 1323 m kw.
Dzialka nr 128 404/128 1288 m kw.
Dzialka nr 129 404/129 1549 m kw.
Dzialka nr 130 404/130 1592 m kw.
Dzialka nr 131 404/131 1572 m kw.
Dzialka nr 132 404/132 1336 m kw.
Dzialka nr 133 404/133 1378 m kw.
Dzialka nr 134 404/134 1382 m kw.
Dzialka nr 135 404/135 1355 m kw.
Dzialka nr 136 404/136 1296 m kw.
Dzialka nr 137 404/137 1356 m kw.